CÁC HÌNH THỨC LỌC NƯỚC THƯỜNG ĐƯỢC DÙNG TRONG HỒ CÁ KOI

  1. Hệ lọc ngầm
  2. Hệ lọc chum
  3. Lọc dàn baki

Trong tất cả các loại  lọc thì lọc ngầm được coi là đảm bảo chất lượng hàng đầu. Và công năng của hệ lọc này được tính theo diện tích của chúng. Diện tích càng lớn thì  lọc càng tốt.

Thể tích của lọc chiếm 20-50 % thể tích của hồ. Như vậy mới đảm bảo được lọc nước của của hồ.

 

Mô hình về  lọc hồ cá Koi

1: KHOANG LẮNG

+ Là khoang xử lý phần thô

+ Thể tích khoang lắng: 1/3 thể tích lọc

+ chổi lọc

+ Khi nước tràn vào khoang lắng thì độ chễ của khoang lắng  làm cho các chất lơ lửng đọng phần lắng ở dưới

Sau khi tiến hành bơm nước vào khoang lắng thì tại khoang này sẽ xử lý phần thô lọc các chất bụi bẩn có trong nước để chảy sang khoang tiếp theo khoang vi sinh

2: KHOANG VI SINH

+ Là khoang tạo vi sinh cho nguồn nước

+ Vật liệu lọc: bùi nhùi và bio

+ Khi nước tràn vào khoang lắng thì độ chễ của nước trong khoang lọc vi sinh để đảm bảo vi sinh trong nước ổn định.

Sau khi tạo được nguồn vi sinh cho nguồn nước rồi thì tiếp tục chuyển sang giai đoạn thứ 3 giai đoạn bơm vi sinh vào hồ chính.

3: KHOANG BƠM VÀ VI SINH

+ Khoang này là khoang cuối của hệ lọc, là khoang thu nước mặt tràn về

+ Nước trong khoang này sẽ được bơm ra hồ chính

hotline  094.2002.686